Regulamin

 • Postanowienia ogólne
  1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.nzoz-medycynapracy.pl (dalej zwanej „Stroną”).
  1.2. Strona jest prowadzona przez NZOZ Medycyna Pracy (dalej zwanej „Administratorem”).
  1.3. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację i zgodę na niniejszy regulamin.
 • Dane kontaktowe
  2.1. Administrator Strony: nzoz-medycynapracy.pl
  Adres: ul. św. Pawła 11A, Chorzów 41-500
  Telefon: 721-319-404
  E-mail: info@nzoz-medycynapracy.pl
 • Treść Strony
  3.1. Strona ma charakter informacyjny i promocyjny związany z działalnością NZOZ ŚW.PAWŁA 11A
  3.2. Wszelkie informacje zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady medycznej.
 • Prawa autorskie
  4.1. Wszystkie materiały i treści zamieszczone na Stronie są chronione prawem autorskim i należą do Administratora lub podlegają licencji.
  4.2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie materiałów ze Strony w celach komercyjnych jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora.
 • Odpowiedzialność
  5.1. Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania ze Strony.
  5.2. Administrator nie gwarantuje bezbłędnego funkcjonowania Strony ani dostępności jej w każdym czasie.
 • Polityka prywatności
  6.1. Administrator Strony stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić przekazywane dane osobowe.
  6.2. Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych na Stronie jest określona w odrębnym dokumencie
  „Polityka Prywatności”.
 • Linki zewnętrzne
  7.1. Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron ani za szkody wynikłe z ich korzystania.
 • Zmiany w regulaminie
  8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.
  8.2. Zmiany w regulaminie zostaną opublikowane na Stronie.
 • Postanowienia końcowe
  9.1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Administrator może podjąć działania mające na celu ograniczenie lub zablokowanie dostępu do Strony.
  9.2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem.
  9.3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na Stronie.

  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020.
Scroll to Top