Strona w budowie.

Strona internetowa jest chwilowo niedostępna z powodu aktualizacji. Część informacji nadal pozostaje dostępne na stronie. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy zadzwoń lub odwiedź nas osobiście.

Sobota robocza: 03.12.2022 

Szczepienia przeciwko
COVID-19: 606-574-512
NZOZ ŚW. Pawła 11A

Usługi.

01.
Medycyna Pracy

Wymagane prawem pracy i przepisów sanitarno-epidemiologicznych badania pracowników.

02.
Poradnia ogólna

Nieodpłatnie porady dla pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszej poradni i wybrali jednego z naszych lekarzy ogólnych.

03.
Poradnie Specjalistyczne

Usługi nieodpłatne dla pacjentów ubezpieczonych, posiadających skierowanie od swojego lekarza ogólnego/rodzinnego. Możliwość opieki specjalistycznej bez skierowania po wniesieniu stosownej opłaty. Dostępność bezpłatnych porad dla podopiecznych sieci medycznych, adekwatnie do wykupionego pakietu.

04.
Pracownia Badań Psychotechnicznych i Psychologicznych

Badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychofizycznej (certyfikowana pracownia zarejestrowana w rejestrze Wojewody Śląskiego).

05.
Pracownia Diagnostyczna USG

Badania ultrasonograficzne z zastosowaniem jednej z nowocześniejszych platform USG obecnych na polskim rynku

06.
Pracownia Diagnostyki Serca

Do Państwa dyspozycji powstała pracownia diagnostyki serca. Ponieważ ten organ jest jednym z kluczowych dla życia człowieka, dlatego w ramach tej pracowni pragniemy zadbać o zdrwoie Twojego serca. Wszystkie badania prosimy wcześniej umówić telefonicznie.

NZOZ ŚW. Pawła 11A

Do pobrania.

01.
Cennik usług prywatnych

Cennik usług i porad prywatnych przypadający na rok 2022. W przypadku zmian cennik będzie aktualizowany.

02.
Deklaracja wyboru lekarza (K)​

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki oraz położnej przeznaczona dla kobiet.

03.
Deklaracja wyboru lekarza (M)

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki przeznaczona dla mężczyzn.

04.
Cennik usług medycyny pracy

Cennik usług związanych z medycyną pracy przypadających na rok 2022. W przypadku zmian cennik będzie aktualizowany.

05.
Charakterystyka zakładu pracy

Wzór dokumentu określającego charakter zakładu pracy, liczbę pracowników oraz system zmianowy.

06.
Umowa w ramach medycyny pracy

Wzór pisemnej umowy na wykonanie badań lekarskich pracowników w poradni medycyny pracy.

07.
Skierowanie na badanie lekarskie

Wzór skierowania na badanie lekarskie pracowników w ramach medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne)

08.
Świadczenie dla niepełnoletnich

Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego (rodzica / opiekuna) 

09.
Kwestionariusz szczepienia COVID-19

Kwestionariusze wstępnego wywiadu przed szczepieniem przeciw COVID-19 osoby pełnoletniej (18+)

10.
Wywiad internistyczny UK-PL

Wywiad internistyczny przed pierwszą wizytą w przychodni dla pacjentów z  Ukrainy

11.
Wywiad internistyczny RU-PL

Wywiad internistyczny przed pierwszą wizytą w przychodni dla pacjentów z  Ukrainy

12.
Deklaracja wyboru lekrza i pilęgniarki dla obywatela ukrainy

Proszę pobrać deklarację wyboru lekarza w języku polskim i wypełnić ją z pomocą tłumaczenia. 

13.
Umowa gotówkowa

Wzór pisemnej umowy na wykonanie badań lekarskich pracowników w poradni medycyny pracy – płatne gotówką.

14.
Umowa dla uczniów

Badania lekarskie dla kandydatów studentów którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni.

15.
X

X

NZOZ ŚW. PAWŁA 11A

Kontakt.

nr. telefonu / email

Przychodnia: 32 24 96 216
Punkt szczepień: 606 574 512
Sekretariat2@nzoz-medycynapracy.pl
Sekretariat4@nzoz-medycynapracy.pl

adres

Znajdziesz nas pod adresem:
ul. św. Pawła 11A, Chorzów 41-500
Wejście do przychodni znajduję się z lewej stron budynku od strony placu zaba.

Godziny otwarcia

Czynne codziennie w dni robocze od
7.00 do 18.00 
oraz w 1 sobotę każdego miesiąca od 8.00 do 13.00 
Rejestracja telefoniczna czynna od 9.00