Medycyna Pracy

Poradnia oferuje wymagane kodeksem pracy i przepisami sanitarno-epidemiologicznych badania pracowników:

 • wstępne
 • badania uczniów i studentów
 • okresowe
 • badania operatorów wózków widłowych i koparek
 • kontrolne po długotrwałej niezdolności do pracy
 • badania pracowników kolei
 • badania kierowców i wykonujących transport drogowy
 • badania wysokościowe
 • sanitarne z wpisem do książeczki zdrowia
 • posługujących się bronią i zatrudnionych w kontakcie z materiałami wybuchowymi
 • ratowników wodnych, żeglarzy, płetwonurków i sportowców

Badania  profilaktyczne pracowników są wykonywane na miejscu, w systemie jednego dnia, łącznie z wszystkimi niezbędnym badaniami dodatkowymi i konsultacjami specjalistycznymi (laryngolog, neurolog, okulista, laboratorium, EKG, RTG płuc i kości, audiometria słuchu, badania osób narażonych na wibracje, badania psychotechniczne)

Zakład dysponuje certyfikowaną pracownią badań psychologicznych i wysokościowych, właściwą dla każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku wymagającym potwierdzenia pełnej sprawności psychofizycznej.  Z myślą o obowiązkowych wewnętrznych szkoleniach kadry i pracowników Państwa Firmy, organizujemy i przeprowadzamy kompleksowe szkolenia dotyczące reanimacji i pierwszej pomocy. Zakres szkoleń obejmuje teorię i praktykę, z uwzględnieniem ćwiczeń reanimacyjnych (masaż serca, sztuczne oddychanie) na fantomie. Poradnia wykonuje także badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące ( promieniowanie rentgenowskie i inne), występujące przy obsłudze lamp  rentgenowskich, aparatów diagnostycznych i testujących,  używanych w metalurgii, np. testujących jakość spawów elementów metalowych.

Z myślą o obowiązkowych wewnętrznych szkoleniach kadry i pracowników Państwa Firmy, organizujemy i przeprowadzamy kompleksowe szkolenia dotyczące reanimacji i pierwszej pomocy. Zakres szkoleń obejmuje teorię i praktykę, z uwzględnieniem ćwiczeń reanimacyjnych (masaż serca, sztuczne oddychanie) na fantomie.

UWAGA! W miarę możliwości, na życzenie kontrahentów przeprowadzamy badania na miejscu u pracodawcy we wcześniej ustalonym terminie. Co mamy nadzieję - idealnie odpowiada potrzebom Państwa przedsiębiorstwa.

Pracownikom zakładów i firm proponujemy poszerzony pakiet badań profilaktycznych odrębny dla Pań i Panów.  Na wszelkie pytania związane z tym tematem znajdą Państwo odpowiedzi dzwoniąc pod numery telefonów:

(32) 34 81 555.

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami oferujemy również kompleksową opiekę medyczną nad załogami zakładów pracy. Opieka medyczna stała się ostatnio integralną częścią modelu biznesowego nowoczesnej firmy, dlatego wpisujemy się w ten nurt i umożliwiamy wprowadzenie pakietu świadczeń medycznych w Państwa przedsiębiorstwie.

W skład pakietu wchodzi m. in:

 • szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie
 • szczepienia ochronne przeciwko tężcowi
 • szczepienia ochronne przeciwko durowi brzusznemu
 • szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i A
 • szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

Prowadzimy programy profilaktyczne w zakresie prewencji:

 • raka sutka
 • gruczołu krokowego (prostaty)
 • cukrzycy
 • zaburzeń lipidowych
 • chorób układu krążenia - zawału serca i udaru mózgu

2016 NZOZ Św. Pawła 11 A Wszystkie prawa zastrzeżone