Pracownia Badań Psychotechnicznych i Psychologicznych

Zakład dysponuje certyfikowaną pracownią zarejestrowaną w rejestrze Wojewody Śląskiego. Pracownia badań psychologicznych i wysokościowych oferuje badania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychofizycznej:

  • kierowców - (świadectwa kwalifikacyjne i inne)
  • operatorów wózków widłowych i jezdniowych
  • operatorów koparek i sprzętu budowlanego
  • operatorów suwnic i żurawi
  • operatorów pulpitów sterowniczych
  • ratowników wodnych
  • żeglarzy
  • płetwonurków
  • pracowników kolei

oraz innych stanowisk wymagających udokumentowania pełnej sprawności psychofizycznej. Oferujemy psychologiczne badania wysokościowe dla osób zatrudnionych na wysokości do i powyżej 3 metrów.

Pracownia dysponuje ciemnią testującą wrażliwość na olśnienie i zdolność widzenia w mroku.

UWAGA! Na życzenie Zleceniodawców dla większych grup pracowników możliwe także przeprowadzenie badań psychologicznych w soboty we wcześniej ustalonym terminie.

Większe grupy pracowników (trzy i więcej osób) prosimy wcześniej umawiać telefonicznie:

(32) 34 81 555

Badania psychologiczne wysokościowe dla osób zatrudnionych na wysokości do i powyżej 3 metrów

2016 NZOZ Św. Pawła 11 A Wszystkie prawa zastrzeżone